Wat zou er gebeuren als een Empaat (sterk empathisch, invoelende mens) erkenning krijgt?

Dit artikel werd geschreven naar aanleiding van het euthanasieproces van Tine Nys.


Wat als ze haar hadden ‘erkend’ als Empaat.


Psychisch Lijden en dood willen gaan begrijp je als je zelf psychisch lijden hebt ervaren!


Mijn ervaring leert me dat alleen een echte Empaat een andere Empaat kan begrijpen en helpen en dat het er niet toe doet welke studies je hebt gedaan om iemand te kunnen helpen.
Getraumatiseerde mensen, ik kom ze vaak tegen in mijn (levens)werk.


Ik weet hoe het voelt om getraumatiseerd te zijn, door te hooggevoelig en Empaat zijn en hoe psychisch lijden ontstaat. Ik ben zelf Jarenlang slachtoffer geweest omdat ik niet begreep wat er aan de hand was.

Een trauma toedekken/verbergen, ervan wegkijken/negeren, doen alsof het niet bestaat, zijn geen wezenlijke oplossingen.


En al helemaal niet voor een Empaat.

Het trauma helen helpt wel, en dat gebeurt in verschillende stappen. Bewust worden van wat er precies speelt is een belangrijke stap.

Een trauma kan een leven verwoesten op verschillende vlakken als je niet weet hoe er op een goede manier mee om te gaan.

Je lijdt en beseft niet waarom...


Een deel van mijn cliënteel zijn getraumatiseerd, het gaat over seksueel, psychisch en/of mentaal misbruik.


Een narcistische (getraumatiseerde) ouder,zus of broer in de kinderjaren waar veelal de patronen van misbruik zich verder doortrekken in het later leven: een leraar, een partner, een vriend of vriendin, een collega, een baas…


Vaak lijkt het alsof onze omgeving naar deze moeilijke problematiek niet wil of durft te kijken.

Misschien wel omdat ze niet weten hoe ze het anders zouden kunnen doen/aanpakken?


Een cliënt wordt door haar dokter bij een psycholoog gestuurd terwijl ze liever bij mij komt omdat ze weet dat ik haar kan helpen. Maar de psycholoog wordt terugbetaald door het ziekenfonds, en dus is haar financiële keuze vlug gemaakt… er volgt een jarenlange therapie…een blijvende ziekte-uitkering…en aan het trauma dat aan de oorsprong ligt, wordt niet geraakt.


Jammer genoeg worden alternatieve therapievormen (nog) niet terugbetaald door het ziekenfonds. Hierdoor zien velen zich, om financiële redenen, beperkt tot de reguliere geneeskunde om geholpen te worden. Die therapieën duren soms jaren, sommigen worden langdurig of blijvend ziek verklaard, voor velen geraken de trauma's of struikelblokken maar niet weggewerkt.Bij Soul@work worden cliënten efficiënt geholpen, vaak met problemen, angsten, trauma's waar zij al jaren mee kampen en waar ze al overal hulp voor hebben gezocht. Heel vaak kunnen mijn cliënten terug naar school of terug aan het werk.


Een ander cliënt kwam bij mij, volgde in één maand mijn cursus Bewust Zijn van 5 lessen! Ze had een ziekte-uitkering en moest op onderzoek om over te gaan op invaliditeit voor CVS in plaats van de invaliditeit heeft ze naar werk uitgekeken en is ze terug beginnen werken… haar ziekteverschijnselen verdwenen nadat ze wist wat er echt met haar aan de hand was.


Ik heb geen Univeristair diploma, wél alternatieve opleidingen/certificaten waar ik vond wat Ik nodig had en waar ik veel geld voor betaalde om mij om te scholen.


Empaat zijn, is een aangeboren gave. Ik heb ermee moeten leren omgaan, eer ik ze ben beginnen kunnen inzetten om anderen te helpen. Ik ben lange tijd zelf 'ziek' (Depressies, CVS…) verklaard.


De dokters wisten niet hoe ze mij konden helpen, behalve door mij rust te gunnen. Dank zij die rust, de verschillende “alternatieve opleidingen” die ik zelf koos en nodig had en het afleggen van een hele spirituele en persoonlijke weg binnen mezelf, ben ik nu eindelijk zover dat ik mij goed voel en mij sterk weet.


Het is onder meer vanuit deze positie dat ik nu anderen de weg kan tonen naar heling, naar genezing, naar bevrijding, naar helemaal jezelf zijn en daar sterk en stabiel in te staan.

Niet weten hoe je met je trauma’s - sommige waarvan je je niet eens bewust bent - moet omgaan, verstoort je leven op een manier dat je je nooit echt gelukkig kunt voelen. Wanneer je er niets aan doet, gaat het vaak van kwaad naar erger met je.

Voor wie zich Bewust wordt, wordt die (over)gevoeligheid - waarvan trauma vaak aan de oorsprong ligt - een bron van kracht en wijsheid.


Ik kan je uit je innerlijke bron leren putten, opdat je je gevoeligheid leert inzetten bij de obstakels die op je levenspad komen.


Trauma is voor veel mensen vaak een zwaar thema, maar het hoeft niet zwaar te zijn als je weet waarover je praat... het uit de weg gaan is net zwaar!


Wie Empaat is, weet niet wat hem overkomt. Onnodig bewandelt hij een lijdensweg, omdat hij zichzelf niet begrijpt en niet weet hoe met al die gevoeligheden om te gaan.


Mijn bijdrage gaat om het laten legaliseren van Empaat Zijn omdat het onnodig lijden kan voorkomen en om mensen die hierdoor getraumatiseerd zijn, terug op weg te helpen om gelukkig te worden!


Delen van mijn artikels is toegestaan met behoud van de oorspronkelijke opmaak en vermelding van deze website.

Dank om de informatie over Empaten te verspreiden en mijn werk te respecteren!

                                                                                      © Copyright 2019 Soulatwork.