Trauma's door overgevoelig te zijn of door te teveel aan empathie/ Empaat zijn.

Ik ben Christina Verbeke en wil de betekenis van de term Empaat bekendheid geven en zodoende dit laten officialiseren, als een manier waarop kinderen en volwassenen zichzelf leren begrijpen.

(de term empaat is geen manier om zichzelf te leren begrijpen)


Overgevoelig zijn of teveel aan empathie hebben /Empaat zijn zonder dat je het beseft,je er bewust van bent, zorgt voor onnodig leed, verslavingen en verkeerde diagnoses.


Vaak gaan deze mensen zich slachtoffer voelen van omstandigheden waar ze zelf geen vat op hebben en/ of waar ze voelen dat ze niet echt begrepen worden door hun omgeving.

Met een omschrijving van wat een empaat is kunnen mensen meer inzicht en Bewustwording krijgen om zichzelf te begrijpen.

Dit leren begrijpen is een must voor Empaten het zal hen besparen van onnodig leed, verslavingen en vaak verkeerde diagnoses.


Hoogst waarschijnlijk zouden veel kinderen met HSP, ADHD, ADD, autisme en zelfs mensen met psychische aandoeningen juister behandeld worden mocht men ook Empaat tot de mogelijkheden en nuancering rekenen.


Ik weet als Empaat wat een kind doorstaat en hoe het de gevoelens en emoties van de mensen rondom zich opneemt en zelfs kan uitwerken.


Als ik daar met cliënten over praat, herkennen ze hun eigen vaak weggestopte gevoelens bij hun kinderen, en daardoor kan de verandering beginnen. Want gevoelens die verstopt worden voor het kind, hebben toch een effect op het kind.


De omschrijving van een empaat:

Als empaat kan je de emoties van anderen voelen alsof ze van jezelf zijn. Hierdoor kun je mensen op diepzinnige en intieme manieren begrijpen.

De empaat heeft zoveel empathie dat hij letterlijk kan voelen wat anderen voelen.

Een empaat heeft een heldervoelend vermogen (ze voelen met het lichaam energie aan) . Ze kunnen hierdoor ook 'last' hebben van zowel "omgeving"- als van "collectieve" - problemen die zich zelfs wereldwijd stellen. Daarnaast heeft een empaat vaak problemen met mensen die niet eerlijk zijn en hebben ze een groot rechtvaardigheidsgevoel waardoor ze, vaak onbewust, het opnemen voor de "underdog".


Veel kinderen en volwassenen voelen energie aan of nemen onbewust te vermijden energie van anderen aan/over. Ze beseffen dit vaak zelf niet,het overkomt hen gewoon. Net omdat ze niet beseffen dat ze dat doen, weten ze niet hoe ermee om te gaan.


Het niet weten, het niet herkennen van hoe we deze energie opnemen, zorgt niet alleen voor misverstanden maar ook voor verkeerde diagnoses met als gevolg dat er verkeerde medicatie of zelfs overbodige medicatie wordt voorgeschreven.


Zij zoeken vaak later in hun leven hun heil in allerhande verslavingen zoals eten, sigaretten, alcohol, drugs, relaties, werk… Wanneer je geleerd hebt, hoe om te gaan met energie en jouw emoties, en de energie en de emoties van anderen, ontstaan er geen trauma's en kan je leren vermijden dat je zenuwstelsel overprikkeld geraakt.

Zo worden verslavingen, depressies, burn-out, bore-out, CVS etc…makkelijker aangepakt.

Een trauma is een emotionele wonde die ontstaat omdat we de gevoelens rond een gebeurtenis niet hebben kunnen verwerken op een goede manier.

Deze wonde geneest dan niet, ze wordt toegedekt door de tijd. De traumatische gebeurtenis, wordt opgeslagen in ons energieveld/energiesysteem/ in onze energiebanen en veroorzaakt daar een emotionele blokkade.

Wanneer we hiervoor niet de juiste begeleiding hebben gekregen, moeten we leren om deze emotionele blokkades aan te pakken.

Dat kunnen we door ons er in de eerste plaats bewust van te worden.

En daar zit nu net de knoop.

We zullen ons er “bewust van worden” en daarmee inzicht krijgen, uit de weg gaan net omdat de ervaring in het verleden pijn deed en we die pijn niet meer willen voelen.

De pijn is er echter juist omdat wat er zich voordeed niet goed werd aangepakt en daardoor, onvoldoende of negatieve aandacht kreeg.

Het zijn die knopen waar Soulatwork de mensen, die vaak in de slachtofferrol blijven steken, helpt van bevrijden, zodat ze voortaan zichzelf kunnen bevrijden, en een empaat zichzelf herkent en zijn gave, zijn talent leert te gebruiken.


Dit is mijn werk, hier bekendheid aan te geven, het is mijn bijdrage aan de wereld.

Ik richt me tot 'tieners' en tot "volwassenen" omdat zij degenen zijn die bewuster kunnen leren omgaan met zichzelf en die zodoende ook anderen, waaronder ook kinderen, kunnen helpen met hun emoties.

Vanuit het empaat zijn, leer ik mensen omgaan met de kwaliteiten van een empaat, zodat ze Zelf leren om niet meer het “slachtoffer” te zijn van hun gevoeligheden en om niet meer gezien te worden als een overgevoelige drama verkoper, maar als een sterke persoonlijkheid.


Ik deel vanuit mijn jarenlange ervaring en zelfonderzoek en vanuit de ervaringen met mijn cliënten.


Een interessante video van de wetenschapper Dr. Bruce Lipton (zie onderaan) waar hij perfect uitlegt waar het precies over gaat: een empaat heeft een talent/ een kwaliteit dat we niet goed hebben leren ontwikkelen.


Net zoals we allemaal onze 5 zintuigen gebruiken en bv een sommelier zijn proef- en reukzintuig beter heeft leren ontwikkelen en gebruiken, net zo hebben we het hier ook over een innerlijk zintuig dat we niet hebben leren ontwikkelen.


Voor nog steeds een kleine groep mensen, Empaten, is dat zintuig dus ook een talent, een gave. En net zoals een zanger, zanglessen moet volgen om zijn stem beter te leren gebruiken, zo moet ook de Empaat dit innerlijk zintuig goed leren gebruiken om zijn beroep uit te kunnen oefenen.


Een Empaat die zichzelf of zijn talent niet kent kan een makkelijke prooi zijn voor mensen die geen goede bedoelingen hebben net omdat ze zo goedhartig en naïef (vanuit de gedachte iedereen is zoals ik) kunnen zijn , kunnen ze mensen makkelijk gaan vertrouwen.

https://www.youtube.com/watch?v=UFneyi-v_GQ&t=224s

Delen van mijn artikels is toegestaan met behoud van de oorspronkelijke opmaak en vermelding van deze website.

Dank om de informatie over Empaten te verspreiden en mijn werk te respecteren!

                                                                                      © Copyright 2019 Soulatwork.