Empathie,HSP, Empaat

Het zijn drie woorden die tegen elkaar aanleunen en in elkaar kunnen overvloeien Toch is er een wezenlijk verschil tussen deze drie woorden.


EMPATHIE is afgeleid van het Griekse woord ἐμπάθεια (empatheia), of invoelen. Het is een ander woord voor inlevingsvermogen.


Een HSP, of Hoog Sensitieve Persoon, heeft een gevoelig zenuwstelsel. Het is iemand die gevoeliger is voor indrukken en prikkels van de buitenwereld dan gemiddeld.

.

De EMPAAT heeft zoveel Empathie of inlevingsvermogen dat ze letterlijk kunnen voelen wat anderen voelen. Hierdoor kunnen ze moeilijk hun eigen grenzen aangeven.


Alle empaten zijn Hooggevoelig maar niet alle Hooggevoelige mensen zijn Empaten.


Ongeveer 20% van de mensen zou Hooggevoelig zijn en ongeveer 2 à 3% zijn echte Empaten

Als je hiertoe behoort, is het niet altijd even makkelijk om te leven in een samenleving waar 80%, en voor de Empaat 97%, anders is dan jij. De overgrote meerderheid zal jou daardoor niet volledig kunnen begrijpen en daar moet je leren rekening mee te houden.

Voor de HSP en de Empaten ligt de kunst erin om zichzelf te begrijpen.



HSP en Empaat zijn is een belangrijk deel van jouw essentie. In jouw essentie ligt je oerkracht en met deze blog hoop ik jou een stukje op weg te helpen naar het terug in contact komen met jouw essentie, je oerkracht.

Het is belangrijk dat jij weet waar je steeds tegenaan loopt, waar dit vandaan komt of hoe je, door je er bewust van te worden, er goed kan leren mee omgaan. Ja, het zelf tot je kracht kunt maken.

Zo is het voor mij gegaan.

Ik deel vanuit mijn ervaring en vanuit wat mij helpt, met de bedoeling andere Empaten verder te helpen.

Als jij enige erkenning hebt in de tekst, hoop ik dat de tekst jou aanzet om meer inzicht te krijgen in jezelf.

Waarom is begrijpen een must?

Als je een HSP bent, zal je je gevoelens op een andere manier kanaliseren dan een Empaat. Hsp-ers kunnen bijvoorbeeld gaan oefenen in mediteren, wandelen in de natuur, creatief bezig zijn en voldoende rust nemen, teneinde de innerlijke rust te vinden.

Het gaat om aandacht te besteden aan een psychologisch en emotioneel niveau.

Een Empaat moet zich echt leren wapenen tegen andermans emoties en energie, en gaat over een energetisch, spiritueel niveau.

Bij Empaten gaat het erom leren om te gaan met het gevoel dat anderen je leegzuigen en kunnen gebruiken. Situaties die, wanneer je niet beseft wat er precies gebeurd, ervoor zorgen dat jij uitgeput, leeg raakt.


Vaak voelen deze mensen zich moe. De diagnose depressie, C.V.S. (chronisch vermoeidheidssyndroom) en burn-out valt dan ook sneller dan bij anderen.


Wanneer je bewust leert omgaan met deze aandachtspunten zullen ze je niet langer meer uitputten maar worden ze een bron van kracht.


Wat verstaan we onder de woorden Empathie, Hsp, Empaat?

Hoewel ik niet van labels hou, wil ik het inhoudelijke gebruiken bij de termen omdat het handig is om jezelf te leren kennen

EMPATHIE is een ander woord voor inlevingsvermogen, het betekent dat men zich kan VERPLAATSEN in een ander en dat men zich de gevoelens van die ander kan VOORSTELLEN.


Het betekent NIET dat men de gevoelens ZELF HEEFT of al ervaren heeft.


M.a.w. je voelt (Empathie) mee wanneer het gaat om het bij een ander aanvoelen van gevoelens die men zelf niet heeft.


Empathisch vermogen is niet hetzelfde als Empathie of inlevingsvermogen.

Wanneer Iemand zijn of haar eigen gevoelens in de ander "veronderstelt", spreekt men van projectie ofwel het projecteren van de EIGEN GEVOELENS op een ander.


Bij projectie gaat het over je eigen gedachten, hoe de andere zich kan voelen "VERONDERSTELLEN" in de andere, wat niet hetzelfde is als je 'VERPLAATSEN' in een ander.


Met andere woorden iemand die minder empathisch is, kan meevoelend zijn wanneer het gaat om gevoelens die hij of zij zelf kent en die ze kunnen oproepen door zich een gelijkaardige situatie voor te stellen uit hun eigen leven.


De meeste mensen hebben in min of meerdere mate inlevingsvermogen.


Persoonlijkheden die dit niet hebben zijn bv: psychopaten, sociopaten en narcisten.


Weet dat de ene daardoor "niet beter" of "minder goed" is dan de andere. Het gaat om het leren herkennen van jouw kenmerken, jouw essentie.


Elk persoonlijkheidskenmerk is in min of meerdere mate in elk van ons aanwezig en is ook afhankelijk van het moment waarin we ons bevinden.


Je essentie gaat om wat er bij jou het meest naar voor komt.

Je hiervan Bewust zijn helpt je om bv. ook een carrière uit te stippelen.

In sommige beroepen is het bv beter om geen of weinig inlevingsvermogen te hebben, denk aan mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij ernstige misdrijven of oorlogsgebieden: advocaten, journalisten, chirurgen, politie...

Om het nog even te verduidelijken:

Wanneer je op een schaal van 0 tot 10 de kenmerken van inlevingsvermogen zou neerzetten, zouden, 'echte' narcisten, psychopaten, sociopaten (die geen inlevingsvermogen hebben) op 0 staan; daartussen mensen met persoonlijkheidskenmerken van narcisme, psychopathie en sociopathie; in het midden de mensen met een gewoon inlevingsvermogen en rechts de HSP'ers en op10 'echte' empaten.


Een HSP, of Hoog Sensitieve Persoon, heeft een gevoelig zenuwstelsel. Het is iemand die gevoeliger is voor indrukken en prikkels van de buitenwereld dan de meesten. Hij of zij neemt subtielere nuances waar in bv. de lichaamstaal en stemmingen van anderen, kan gevoeliger zijn voor licht, geuren en geluiden, enz.... Een HSPer raakt daardoor sneller overprikkeld en heeft de behoefte zich terug te trekken om op zichzelf te zijn.

De EMPAAT voelt de emoties van andere mensen alsof ze van zichzelf zijn. Hierdoor kunnen ze mensen op diepzinnige en intieme manieren begrijpen. De Empaat heeft zoveel Empathie dat ze letterlijk kunnen voelen wat anderen voelen. Een Empaat heeft ook heldervoelende vermogens.

Het grote verschil tussen HSP en Empaat zit in het ‘sponsgedrag’. De empaat zuigt als het ware ander energieën en emoties op en neemt ze waar als dat ze van zichzelf zijn.

Empaten hebben heldervoelende vermogens (voelen met het lichaam) waardoor ze de energie en emoties van de anderen en de energie van de omgeving opnemen. Een Hsp heeft deze heldervoelende vermogens niet.


Vaak worden de labels of termen HSP en Empaat bij elkaar geplaatst, maar ze zijn in feite anders.


Verwarring ophelderen:

De term Highly Sensitive Person (HSP) werd geïntroduceerd in 1997 door Elaine Aron.

De vertaling van het Engelse woord Sensitivity is volgens van Dale ‘gevoeligheid’.

De Nederlandse Susan Marletta Hart, bestsellerauteur, is de term hooggevoelig gaan gebruiken omdat ze het makkelijker vond om uit te spreken dan hoogsensitiviteit.

Professor Elke van Hoof splitst in haar boek “Hoogsensitief” de termen hooggevoeligheid en hoogsensitiviteit. Ze gebruikt de term hooggevoeligheid voor de (over)emotionele reactie die bij hoogsensitieve én niet-hoogsensitieve mensen kan optreden als gevolg van intense emoties.

In Nederland wordt daarvoor de term overgevoelig gebruikt en niet hoog gevoelig.

Zelf spreek ik dan liever over Hoogsensitieve, Hooggevoelige persoon enerzijds en Empaat anderzijds.

Hoe ik er achter kwam een hsp en empaat te zijn? Klik hier

Test: Ben jij een empaat? Klik hier


Delen van mijn artikels is toegestaan met behoud van de oorspronkelijke opmaak en vermelding van deze website

Dank om de informatie over Empaten te verspreiden en mijn werk te respecteren!

                                                                                      © Copyright 2019 Soulatwork.