Hoe ik het ervaar om een hsp en empaat te zijn.

Labels kunnen iemand in een 'slachtofferrol' duwen maar hier is het de bedoeling van het tegenovergestelde,nl. er je kracht uit te halen door de erkennning van de verschillende kenmerken.  Die kenmerken zijn juist krachtige tools als je ze goed leert te gebruiken.  

 

 

Het is mijn bedoeling om mensen die zich anders voelen en zich herkennen in het het empaat (zie onderaan) zijn, te helpen om zichzelf beter te leren kennen. Misschien kan mijn verhaal, en hoe ik er bewust van werd, je helpen om sommige kenmerken te plaatsen voor jezelf. 

 

Het was een collega loopbaanbegeleider die me zo’n 15 jaar geleden vroeg of ik al gehoord had van HSP. Hij stelde me voor om het boek van Elaine N. Aron (die in 1996 de term Hsp uitbracht) te gaan lezen. Ik herinner me nog het moment waarop hij de term uitsprak en hoe ik meteen wist dat dit was waardoor ik het zo moeilijk had met mijn omgeving en met mezelf.

Hoewel ik me niet zo herkende in het boek van Elaine N.Aron was het wel duidelijk dat ik te maken had met hoge gevoeligheid.

Voordat ik de term HSP kende, probeerde ik vaak door te gaan met het leven zoals iedereen omdat ik dacht dat iedereen was zoals ik of wat later, omdat ik niet begreep wat er 'fout' met me was. 

 

Na de geboorte van mijn dochtertje kwam ik in 'depressies' terecht. Ik nam medicatie maar telkens trad er gewenning op en werd een ander medicament uitgeprobeerd. Ik voelde me gesteund door de gesprekken met de neuroloog/psychiater, maar de medicatie werkte niet echt. Het werd met de jaren erger i.p.v. beter. Mijn grootste probleem was dat ik me vaak extreem moe en uitgeput voelde waardoor ik me meer en meer afsloot van de buitenwereld.

 

Depressie werd CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom) genoemd.

 

Ik had al verschillende jobs gehad en telkens als het nieuwe er af was, sloeg de verveling toe. 

Gezien de vaststelling van CVS, nam ik een 4/5 job aan, kort bij huis, als doelgroepen werker. Met minder uren werken zou ik minder verdienen maar het voelde voor mij veel beter zo. Ik moest voor mijn werk naar het zuiden en stelde vast hoe de zon en de omgeving een grote invloed hadden op mijn energieniveau. Hoewel ik mijn job inhoudelijk heel graag deed, veel afwisseling had en af en toe naar buitenland mocht, kreeg ik op de werkvloer en bij de collega’s niet de ondersteuning die ik nodig had. 

 

Kwam daarbij dat we een eiland- platform hadden met verschillende collega’s die elk op hun terrein mensen ontvingen. Dagen met een enorme drukte, veel rinkelende telefoons, luide stemmen en een metalen deur die constant een vreselijk geluid maakte telkens iemand binnen of buiten ging. En blijkbaar was ik de enige die ook van deze dingen last had. Dit alles, samen met het niet begrepen worden door de collega’s en zelfs pestgedrag deden mij geen goed. Daar bovenop kwamen er problemen binnen mijn relatie.

Ik nam loopbaanonderbreking en vertrok alleen naar Griekenland, weg van alles, waar de zon en de zee een helende werking op me had.

 

HSP maakte voor mij veel duidelijk, maar dat betekende nog niet dat mijn omgeving begreep wat er met mij aan de hand was. (HSP werd pas erkend toen in 2016 het boek van professor Elke Van Hoof : "Hoog Sensitief" op de markt kwam).

Maar wat als HSP 20 jaar geleden al zou ingeburgerd zijn. Had ik dan medicatie moeten nemen? 

 

Ik volgde mijn hart met vallen en opstaan omdat het voor mij niet anders kon. Maar daarmee stootte ik ook op weerstand van mijn omgeving. Gelukkig waren er steeds enkele mensen waarvan ik wel steun mocht ervaren. 

Mijn gevoeligheid werd nog meer gestimuleerd naarmate ik mezelf beter begon te begrijpen. Ik werd ook bewust van het feit dat ik andere mensen hun energie, hun emoties oppikte en hoe dat voelde alsof het van mezelf was. Ik werd bewust dat ik net daar angst voor had en dat het veel veiliger voor mij voelde als ik me terugtrok uit de buitenwereld.

 

Het werd pas jaren later echt duidelijk dat oa emoties van anderen opnemen als een spons beschreven stond voor een "empaat". Pas dan kon ik het echt plaatsen wat er met mij aan de hand was en begon ik te leren hoe ik met deze eigenschap, met deze 'gave' zou ik het nu willen benoemen, op een constructieve manier kon omgaan.

 

Ik leerde mezelf om mijn hart open te houden ondanks alles wat ik ervoer van wat er rondom mij gebeurde en mijn angst, om me met anderen te verbinden en te voelen wat ik voelde, te overwinnen. Heel geleidelijk begon ik het te benoemen en net daar ervaardde ik mijn innerlijke kracht.

Dit is de reden waarom je mijn verhaal kan lezen.

 

Ik wil mensen die gelijkaardige ervaringen hebben inspireren hoe ze met hun gevoeligheid, vooral ook met het empaat zijn kunnen leren omgaan.

 

Er is mijns inziens nog te weinig gekend over empaten en dat maakt het voor de empaat juist heel moeilijk.

 

Net zoals ik 15 jaar geleden wist dat ik hoog gevoelig was, duurde het tot in 2016 toen het boek van professor Elke van Hoof uitkwam om het hier in België te erkennen. Ze zei hierover: "Toch werden mensen met hoogsensitiviteit lange tijd stiefmoederlijk behandeld door de wetenschap". ik zelf heb jarenlang die ervaring gehad.  Vandaag ervaar ik hoe mensen het woord empaat nog niet kunnen plaatsen en hierdoor niet weten hoe met de 'kenmerken' van een empaat om te gaan. 

De kenmerken van een empaat worden niet vaak herkend omdat wordt beweerd dat maar 2 à 3% van de bevolking deze aangeboren kenmerken in zich draagt. Volgens mij dragen we allemaal min of meer deze kenmerken in ons. Aan de kenmerken is talent gekoppeld en net zoals we allemaal kunnen zingen,  zou ik de 'fijngevoeligheid' van een empaat eerder zien als een talent, net zoals zingen een talent is voor een zanger of maw de ene persoon beter kan zingen dan de andere. 

 

Deze zienswijze is waarmee ik een verschil maak in de wereld waarin we leven.

 

Als je heel gevoelig bent, kan dit een enorme impact hebben op je emotionele en fysieke welzijn net omdat je niet geleerd hebt hoe je met emoties die vaak zelfs niet van jou zijn moet omgaan.

Je afsluiten is vaak de enige manier die je jezelf als kind hebt aangeleerd en waar je niet bewust van bent.

Je gevoeligheid hoeft niet als een last te voelen, integendeel het is een gave en het is aan jou om leren zorg te dragen voor je gave.

 

Het is vaak moeilijk om hier helemaal alleen zicht op te krijgen.

 

Soulatwork wil je hierbij helpen door je emotioneel en mentaal te ondersteunen in jouw proces, zodat jij je steeds sterker en krachtiger gaat voelen.

Hieronder een toelichting over het woord Empaat.

De EMPAAT voelt de emoties van andere mensen alsof ze van zichzelf zijn. Hierdoor kunnen ze mensen op diepzinnige en intieme manieren begrijpen. De empaat heeft zoveel empathie dat ze letterlijk kunnen voelen wat anderen voelen.

Het grote verschil tussen hsp en empaat zit in het ‘sponsgedrag’. De empaat zuigt als het ware ander energieën en emoties op en neemt ze waar als dat ze van zichzelf zijn. 

We hebben het over voelen met het lichaam (heldervoelend). Hun auraveld is veel groter dan bij een gemiddeld persoon en is poreus waardoor ze de energie van anderen en van de omgeving oppikken.

Vaak worden de labels of termen hsp en empaat bij elkaar geplaatst omdat beiden een hoog inlevingsvermogen (empathie) hebben, toch is er een wezenlijk verschil. Er wordt aangenomen dat alle empaten hoog gevoelig zijn, MAAR niet alle hoog gevoelige mensen zijn empaten

Christina

                                                                                      © Copyright 2019 Soulatwork.