Aanvullende trainingen en opleidingen die ik volgde:

 

Een week in stilte leven.  09/2003

(+)Frans Locin O9/02/2008 Gestalttherapie

Frans was een Spirituele vriend, begeleider en mijn Mentor.  Bezieler van Het huis van Stilte.

Doel: Jezelf tegenkomen in stilte.

 

Ayurvidische massage, Polariteit therapie 2003-2004 (met certificaat)

(+) Savita Patel Polarity Therapist Londen U.K.

 

Doel: Polariteit therapie is een holistische massage, waarbij zowel fysiek als energetisch wordt gewerkt. Het doel is om de doorstroming van levensenergie via de meridianen te stimuleren. Een teveel of een te weinig aan spanning in huid-, spier-, orgaanweefsel of in gewrichten, blokkeert de doorstroming van de levensenergie.

 

Groeien in eigen meesterschap 04/2007- 08/2007 (Met certificaat)

+ Lieve Martens 01/04/2013 Bezielster van SOPHIA

Industriëel Ingenieur Kernenergie optie Medisch nucleaire technieken.

Silva Ultra mind trainer.

Boek : Met hart en Ziel

 

Doel:

Gecenterd leven.
Zijn.
Genieten van onszelf, de anderen en het leven
Om harmonie te scheppen op Aarde

 

Practitionar NLP 07/2010 - 05/2011 (Met certificaat)

NLP en spiritueel teacher Eric Schneider is psycholoog, filosoof en Internationaal NLP trainer

Boek : “Naar het hart van Communicatie.”... 

 

Reiki I 04/2008 en Reiki II 09/2008 (Met certificaat)

Usui system of Reiki Healing

Reiki Master Griet  Heylen,  bezielster centrum Anamcara

 

Reiki III Master graad 02/2011 Reiki op afstand (Met certificaat)

Gerard Lenting NL.

Usui system of Natural Healing.

Afstand-afstemming is geen deel van Usui’s, Hayashi’s of Takata’s onderricht. 
Afstand-afstemming is een niet-traditionele techniek die een logisch uitvloeisel is van heling op afstand en het afstandssymbool. 

 

Familieopstellingen, Enneagram 2010-2013

Herman van Est

Herman een docent aan de lerarenopleiding secundair onderwijs en daarnaast werkzaam bij UC Leuven-Limburg Quadri als consultant. Hij is professioneel trainer in TAPAS, enneagram, kernkwaliteiten, U-theory

 

Doel: Inzicht krijgen in familie- en relatie-gerelateerde situaties.

 

Basiscursus Mir methode: 25-26/05/2012 (Met certificaat)

Trainer Kristel Couck, opgeleid door Mireille Mettes.

De naam ‘MIR’ staat voor Mentale en Intuïtieve Reset. De MIR-Methode is een unieke zelfhelingsmethode die Mireille Mettes heeft ontwikkeld in 2009.  

 

Walk your Path Mastery 03/2016 – 07/2016

16 weeks Live training by Doran Libstein CEO& Founder by Mentors Channel.

Verkennen van de 4 dimensies: het fysieke, het mentale, het emotionele en het spirituele rijk en deze op elkaar afstemmen en in balans brengen.

 

PSYCH–K Basis 29-31/07/2016 (Met certificaat)

Instructeur Veronika Gosselin, opgeleid door Rob Williams grondlegger PSYCH-K. Bezielster van Blij met jezelf.

 

“PSYCH-K® is een krachtige methode waarmee je overtuigingen, gewoonten, beperkingen en blokkades, die je als belemmerend of ongewenst ervaart, om kunt zetten in datgene wat je optimaal ondersteunt in je persoonlijke ontwikkeling en functioneren.” Rob Williams

Business & Soul (maart 2019- maart 2020) online traject van Aurélie de Kinderen 

 

Verschillende workshops en online trajecten bij oa open mind en Janosh art Nederland.

 

Mijn laatste job voor een werkgever was bij VZW Wek als  Doelgroepenwerker voor senioren en jongeren.

Mijn takenpakket voor Senioren:

Organiseren van info’s rond maatschappelijke, actuele thema’s aan de hand van sociaal-culturele methodieken.

Organiseren en begeleiden van daguitstappen en buitenlandse reizen voor senioren.

Vergaderingen leiden en verslagen opmaken.

Inhoudelijke verslagen en interviews maken voor de 3 maandelijkse senioren krant.

Mijn takenpakket voor Jongeren:

Informatie geven over wetgevingen: studietoelagen, studentenarbeid en  schoolverlaters.

Jaarlijks belastingservice: helpen bij het Invullen van belastingen.  

Investeren in Spirit/ Persoonlijke ontwikkeling was en is voor mij een noodzaak en het bracht en brengt me elk moment opnieuw naar Innerlijke Vrijheid. 

                                                                                      © Copyright 2019 Soulatwork.